❱ Om REDK

REDK blev etableret i 2009 med det formål at foretage dataindsamling og registrering af de oplysninger, som danner baggrund for udbetaling af royalties til TV og filmbranchen.

REDK er i dag ejet af Filmret ApS, som er administrator for foreningen Producent Rettigheder Danmark.

 

Hvem er vi

REDK er beliggende i Slagelse og beskæftiger 25 dedikerede og kompetente medarbejdere. Alle vores medarbejdere arbejder hver dag målrettet på at levere gennemarbejdet og validt kvalitetsdata til vores mange kunder i TV og filmbranchen. Virksomheden er overordnet opdelt i 3 forretningsenheder, som hver især fungerer uafhængigt af hinanden.

 

Back Office funktion for Producent Rettigheder Danmark

I back office funktionen varetager REDK’s erfarne personale det administrative registrerings- og fordelingsarbejde som, sammenholdt med fordelingsnøgler og værksoplysninger, udgør udbetalingsgrundlaget i Producent Rettigheder Danmark.

Desuden benytter vi vores mangeårige viden og kendskab indenfor rettighedsforvaltning, når vi bistår med håndtering af rettighedskonflikter.

Læs mere om REDK’s rolle som back office funktion her http://filmret-aps.dk/

 

TV-Registrering

I TV Registreringsafdelingen arbejder vores dygtige kollegaer med at foretage registrering og dataindsamling af krediteringsoplysninger. Oplysningerne stammer blandt andet fra rulletekster på TV og indsamles systematisk for yderligere databehandling. Data deles med en række rettighedsorganisationer under Copydan og danner grundlag for udbetaling af royalties i TV- og Filmbranchen.

 

IT Udvikling

Med vores indgående kendskab til branchen udvikler, supporterer og leverer REDK’s IT udviklingsafdeling specialtilpassede softwareløsninger til brug ved registrering og formidling af krediteringsoplysninger og rettighedsmidler i Film- og TV-branchen. Vores mangeårige erfaring sikrer vores kunder solide og gennemarbejdede softwareløsninger.