❱ Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

(Privacy Policy English version)

Registration Denmark ApS (herunder kaldet virksomheden) benytter og behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Personlige oplysninger forstås i denne privatlivspolitik som personhenførbare oplysninger, der kan bruges til at identificere en person. Dette kan blandt andet være fornavn, efternavn, adresse, e-mail adresse, telefonnummer, ID nummer eller tilsvarende. Oplysningerne kan både være relateret til private enkeltpersoner eller kontaktpersoner i professionelt regi.

Virksomheden respekterer alle ønsker om hemmeligholdelse af personlige oplysninger og vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af de personlige oplysninger, som vi modtager og registrerer.

 

Formål med indsamling, opbevaring og behandling af data

Virksomhedens primære formål er at indsamle og behandle data til brug for udbetaling af rettighedsmidler i TV og filmindustrien, samt at bidrage til samme branche med statistikker og analyser. Virksomheden indsamler, registrerer, opbevarer og behandler udelukkende personoplysninger, som benyttes til dette formål.

Virksomheden benytter ikke indsamlet data eller personhenførbare data i markedsføringsøjemed. Såfremt virksomheden ønsker at benytte oplysninger/data som et led i en markedsføring, vil du forinden blive bedt om at give dit udtrykkelige samtykke hertil.

 

Lovgrundlag

Vores indsamling, anvendelse, videregivelse, overdragelse og lagring af oplysningerne i henhold til ovenstående formål, beror på individuelle kontraktlige forhold med vores samarbejdspartnere og fortages i overensstemmelse med til enhver tid gældende lovgivning på området, herunder principperne for behandling af personoplysninger.

Virksomheden hverken deler eller benytter personoplysninger til andet end de angivne formål.

 

Hvilke oplysninger indsamler vi og hvordan?

Under henvisning til formålet med indsamling af personhenførbare oplysninger, indsamler virksomheden nedenstående oplysninger opdelt i de afdelinger, de vedrører. Vi indsamler kun den information der er nødvendig for at kunne varetage de registreredes interesser.

Størstedelen af de oplysningerne indsamles direkte fra de vedrørte personer/virksomheder. Desuden henter og registrerer virksomheden data fra offentligt tilgængelige krediteringslister samt fra vores samarbejdspartnere.

 

Indsamling af oplysninger som vedrører Back Office

 • Rettighedsoversigt
 • Navn
 • Stillingsbetegnelse
 • Selskabsnavn
 • CVR Nr.
 • Afdeling
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail adresse
 • Bankkontooplysninger
 • Personnummer
 • ID nummer
 • Oplysninger om tidligere udlodninger
 • Brugernavn
 • Adgangskode

På medlemsportalen kan du se, hvilke oplysninger vi har registreret om dig eller den virksomhed du repræsentere. Hvis du ønsker at ændre, slette eller tilføje oplysninger, skal du sende os en mail.

 

Indsamling af oplysninger som vedrører TV registrering

 • Krediteringsliste (oplysninger fra rulletekst)
 • Navn
 • Stillingsbetegnelse
 • Selskabsnavn
 • Brugernavn (medlemsorganisation)
 • Adgangskode (medlemsorganisation)

På forlangende kan du få oplyst hvilke øvrige oplysninger vi har registreret om dig eller den virksomhed du repræsenterer. Hvis du ønsker at modtage disse oplysninger, bedes du kontakte din medlemsorganisation.

 

Ajourføring af oplysninger

En forudsætning for at kunne varetage kundens interesser i henhold til det beskrevne formål og sikre kvalitet i vores ydelser er, at vi til enhver tid har korrekte og fyldestgørende oplysninger om dig eller den virksomhed du repræsentere. Det påhviler til enhver tid kunden at holde virksomheden ajour med de relevante oplysninger.

Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget eller slettet. Vedrører oplysningerne den virksomhed, som du repræsenterer, forbeholder vi os ret til at kontakte din virksomhed med henblik på at få bekræftet ændringen.

Virksomheden har pligt til at svare på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter din henvendelse.

 

Hvem videregiver vi oplysninger til?

Information og data videregives kun til interne afdelinger, betroede samarbejdspartnere og forretningspartnere. Information og data videregives alene med det formål at varetage den virksomhed du repræsenterer eller dine interesser i henhold til det beskrevne formål.

Virksomheden deler ikke personhenførbare data med udlandet, hverken indenfor eller udenfor EU, uden dit kendskab. I de tilfælde hvor virksomheden deler data med udlandet, er der truffet fornødne foranstaltninger for at sikre data bedst muligt.

Virksomheden kan blive pålagt at videregive oplysninger til tredjepart, hvor loven kræver det.

 

Hvordan beskytter vi dine oplysninger?

Virksomheden har truffet fysiske og tekniske foranstaltninger for at beskytte kundernes personhenførbare oplysninger. Vi har desuden vedtaget interne regler om informationssikkerhed som indeholder instrukser, foranstaltninger og adgangsrettigheder, der beskytter dine data mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

I tilfælde af utilsigtet brud på virksomhedens sikkerhedssystemer, bliver alle involverede parter informeret direkte.

 

Hvor længe opbevarer vi dine data?

Af hensyn til det beskrevne formål, opbevarer virksomheden som udgangspunkt data tidsubegrænset.

Hvis du som kontaktperson repræsenterer en virksomhed, og du ikke længere ønsker at være registreret som repræsentant for denne, beder vi dig om at sende en mail til os med oplysninger om den nye kontaktperson. Vi forbeholder os ret til at kontakte din virksomhed med henblik på at få bekræftet ændringen.

 

Data-portabilitet

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for virksomheden (og dem vi har indhentet fra andre aktører på baggrund af dit samtykke). Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder.

Hvis du ønsker at gøre brug af din ret til data-portabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt format.

 

Klagemulighed

Du har mulighed for at klage over behandlingen af dine oplysninger og data, der vedrører dig. Klage indgives til Datatilsynet, som vil oplyse dig om det videre klageforløb.

 

Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål til ovenstående privatlivspolitik eller ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 4056 1625 eller via mail info@redk.dk

Post adresseres til

Registration Denmark ApS, Rytterstaldstræde 15-17, DK-4200 Slagelse